Placements

Sr.No Name of Students Name of Company Stream Institute
1 Ahire Pratik Jaywant Voltas MBA SITRC
2 Bachhav Rahul Nandu Property Pistol MBA SITRC
3 Bhadane Neha Raosaheb Property Pistol MBA SITRC
4 Bindra Gurman Kaur Monty Singh Decimal Point MBA SITRC
5 Chavan Mangesh Ashok D-Mart MBA SITRC
6 Chopadkar Sarthak Hanumant Decimal Point MBA SITRC
7 Dhum Sameer Manohar The HR Manpower MBA SITRC
8 Diwewar Kiran Rajesh Vashi Integrated Solution MBA SITRC
9 Donde Anisha Sanjay HFFC MBA SITRC
10 Dukare Pratik Khandu Fincare MBA SITRC
11 Gaikwad Shubham Somnath Decimal Point MBA SITRC
12 Gangurde Arjun Shantaram Fincare MBA SITRC
13 Gangurde Rohan Laxman Fincare MBA SITRC
14 Godse Aniket Balasaheb Bandhan Bank MBA SITRC
15 Jadhav Minal Anil SBI Life Insurance MBA SITRC
16 Jagtap Ankit Arun Property Pistol MBA SITRC
17 Jethani Akash Prakash Z-Tech Consulting MBA SITRC
18 Khairnar Nilesh Gangadhar Decimal Point MBA SITRC
19 Koli Neha Chandrakant WNS MBA SITRC
20 Lade Rupesh Bhimrao Impact Guru MBA SITRC
21 Mahajan Harshada Aatmaram Decimal Point MBA SITRC
22 Nikhilesh Jayprakash Mishra Bandhan Bank MBA SITRC
23 Nerkar Shubham Bhagwan TCS MBA SITRC
24 Pagare Prajkta Sunil HFFC MBA SITRC
25 Patil Hritik bhagwan Pinclick MBA SITRC
26 Patil Mayur Bhagawant HFFC MBA SITRC
27 Rane Aditi Dhondu Decimal Point MBA SITRC
28 Rathod vishal suresh Property Pistol MBA SITRC
29 Singh Sodhita Mahipal Decimal Point MBA SITRC
30 Suryawanshi shivani shivaji Impact Guru MBA SITRC
31 Tarale Vaibhav Devidas ICICI Securities MBA SITRC
32 Valvi Ebnezar Uttam Impact Guru MBA SITRC
33 Wadile Sagar Sunil Fincare MBA SITRC
34 Wagh Shruti Rajesh IDBI Bank MBA SITRC
35 Yadav Saurabh Shirish Property Pistol MBA SITRC
36 Gaikwad Shubham Somnath Lumiverse Solution MBA SITRC
37 Diwewar Kiran Rajesh Ekvira Electricals MBA SITRC
38 Khairnar Nilesh Gangadhar WNS MBA SITRC
39 Rathod vishal suresh Team Leas MBA SITRC
40 Patil Mayur Bhagawant D-Mart MBA SITRC
41 Yadav Saurabh Shirish Decimal Point MBA SITRC